Živý webový magazín s čerstvými správami, ktoré využijete doma, v práci, na cestách aj na dovolenke. Čítajte, dozvedajte sa nové veci a kráčajte s dobou.
Informácie o založení spoločnosti
Informácie o založení spoločnosti

Informácie o založení spoločnosti

Spoločnosť s ručením obmedzeným sa vyznačuje istými špecifickými znakmi. Je to kapitálová spoločnosť, ktorá sa vyznačuje tým, že jednotliví spoločníci vkladajú do spoločnosti vklady a tým vytvárajú takzvané základné imanie. Spoločnosť s ručením obmedzeným je založená na základe istých podmienok, ktoré platia v našej krajine.

Založenie sro podmienky sú stanovené body, ktoré je potrebné dodržať a splniť pri zakladaní spoločnosti z pozície jednotlivých spoločníkov, ktorých môže mať spoločnosť s ručením obmedzeným v maximálnom počte 50.

sídlo spoločnosti

Spoločnosť s ručením obmedzeným založíte rýchlo, jednoducho a z pohodlia domova. Postup je nasledovný. Vyplníte formulár, podpíšete dokumenty a zvyšok práce necháte na sprostredkovateľskú firmu, čím šetríte energiu a čas pre iné vám bližšie záležitosti. V tomto prípade nie je pre vás nevyhnutné skúmať postupy založenia spoločnosti, podrobne sa nimi zaoberať a venovať sa im vo vašom voľnom čase.

Pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným platia určité podmienky, ktoré sa dotýkajú stanovenej výšky základného imania. Ďalej sú to podmienky, ktoré sa vzťahujú na konateľa spoločnosti, ktorí musia mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Podmienky založenia stanovujú aj spôsob vytvorenia zakladateľskej listiny alebo spoločenskej zmluvy. Spoločnosť musí byť zapísaná do Obchodného registra.

založenie spoločnosti formou online

Ak je vašim zámerom vyhnúť sa daným postupom, administratívnej práci, komunikácii s príslušnými inštitúciami, môžete sa v tomto smere obrátiť na nás a naše poradenské služby ako aj služby týkajúce sa podnikania a podnikateľských činností.

V prípade záujmu o kúpu spoločnosti, sledujte databázu spoločností, ktoré sú určené na predaj. Nájdete tam aktuálnu ponuku spoločností, ktoré nikdy nepodnikali, alebo naopak spoločností, ktoré sú z históriou, čo znamená, že sa podnikateľským aktivitám venovali a majú vytvorené určité postavenie na trhu, značku, disponujú určitými technológiami, know-how, zákazníkmi a podobne. Spoločnosti určené na predaj sú účtovne čisté, bez pohľadávok a záväzkov.