Živý webový magazín s čerstvými správami, ktoré využijete doma, v práci, na cestách aj na dovolenke. Čítajte, dozvedajte sa nové veci a kráčajte s dobou.
Energia budovy
Energia budovy

Energia budovy

Pri každej kolaudácii rodinného domu, bytovky, či iného stavebného objektu je nutné predložiť stavebnému úradu množstvo dokumentov a certifikátov. Spomedzi všetky je nutné predložiť aj energetický certifikát budovy. Jedná sa o špeciálne vypracovaný energetický certifikát, respektíve posudok, ktorý označuje celkovú energetickú spotrebu budovy. V tomto certifikáte je dopodrobna vypočítaná a zapísaná okrem iného, aj celková spotreba energií. Na základe podrobného vypracovania tohto posudku je možné zhodnotiť, či daná budova spĺňa jednotlivé požiadavky na energetickú hospodárnosť. Na základe týchto pomerne dôležitých výpočtov je následne daná budova zaradená do určitej kategorizácie spotreby. Tá je členená do tried od A až po G.

energie domu

Na základe týchto výpočtov sa kategorizuje trieda spotreby energie budovy do ktorých spadá výpočet spotreby ohrevu teplej vody, spotreba energie pre vykurovanie, spotreba elektrickej energie pri svietení ale aj spotreba pre klimatizáciu či iné obdobné spotreby energií. Táto spotreba sa vypočítava na obdobie počas celého roka v plnej prevádzke bývania, či iného užívania danej budovy. Na certifikaciabudovy.sk Vám ponúkame kompletné vypracovanie tohto energetického certifikátu budov či rodinných domov ešte pred podaním žiadosti o vykonanie kolaudácie budovy. Samozrejme, vieme Vám s takýmto energetickým certifikátom budovy pomôcť aj v prípade, že chcete využiť ponuku štátnej dotácie na obnovu starých budov či domov.

inteligentný dom

V tomto prípade nás neváhajte kontaktovať. Energetický certifikát budov a samotná kolaudácia sa netýka iba novo postavených domov, či budov, ale aj starších budov v rekonštrukcii. Energetický certifikát a cena za túto službu závisí od celkového prepracovania samotnej budovy, respektíve domu a práve preto je možnosť výberu z viacerých,,balíkov,, merania energetických hodnôt, ktoré je možné vykonať viacerými spôsobmi. Bez podloženia respektíve bez doplnenia tohto energetického certifikátu budovy k žiadosti o vykonanie kolaudácie nie je možné vydať kladné kolaudačné rozhodnutie. Pracujeme pre Vás v rámci celého Slovenska, preto nás neváhajte kontaktovať odkiaľkoľvek ste.